Hoe waarborg ik dat mijn rekening wordt betaald?

hoe groot is de kans dat mijn rekening niet wordt betaald in de UAE?

De kans dat de rekening helemaal niet wordt betaald is eigenlijk vrij klein. Maar de kans dat de rekening niet op tijd wordt betaald is helaas erg groot. Heel erg groot.

Hier volgen mij tips om dat te vermijden:

1) laat klanten in elk geval een deel vooruit betalen. Dit heeft twee voordelen; jij hebt het geld vast binnen en hiermee staat meteen vast dat er sprake is van een contract. Zorg voor een duidelijk contract met een uniek contractnummer en vermeld dat op de factuur.

2) wees een Nederlander, wees direct en beleefd. Er is niets mis mee om 4 dagen voordat er betaald moet worden te bellen naar je contactpersoon en na te vragen of de betaling 'op de rol' staat. De meeste bedrijven doen de betalingen maar eeens per week eruit. Daarom moet je niet in paniek raken als er enige dagen te laat wordt betaald, mits dat vooraf wordt aangegeven.

3) Na 4 dagen te laat, meteen bellen. Heb je niet niet lef gehad om tip 2 op te volgen, dan moet je meteen na een dag te laat aan de telefoon hangen. Wees vasthoudend. Wil je meer zaken met deze ene klant gaan doen, dan is dit het moment om de klant 'op te voeden'. Ze moeten leren dat jij het lef hebt om te bellen en dat je vasthoudend bent. Vrees niet voor de relatie. Bijna het omgekeerde; er is mogelijk meer respect voor de ondernemer die haar zaken op orde heeft dan voor de ondernemer die met zich laat sollen.

4) 'the payment will be processed very soon Madam'. Uiteraard hetzelfde doen als wat je in Nederland zou doen; datum vastleggen en na het gesprek meteen een e-mail erachteraan met daarin naam en toenaam en de betaalafspraak.

5) Niets betaald? Ai, dan wordt het lastig. De UAE deelt samen met Saudi-Arabië de twijfelachtige eer tot de top te behoren. De top van moeilijkste landen om je geld geïncasseerd te krijgen wel te verstaan...Er volgen nu een aantal mogelijkheden waar ik in latere berichten dieper op in ga:

a) je kunt de case aanmelden bij een lawfirm (zinvol maar duur),

b) je kunt de case aamelden bij een debt collection agent (goedkoop, maar haalt meestal niet zoveel uit),

c) je kunt naar het small claims tribunal,

d) je kunt je rekening notarieel laten bevestigen,

e) je kunt naar het Dubai Economic Department.

Het voert in een bericht te ver om ze al deze opties met voor- en nadelen te behandelen. Maar...een gewaarschuwd mens telt voor twee.


© Hilda van der Tuin, november 2021