Een bedrijf verhuizen van ene Free Zone naar de andere in de UAE

#VraagaanPaul:Als de eerste Free Zone die ik kies mij niet bevalt, kan ik toch gewoon verhuizen naar een andere?

Nou nee, dat kan niet. Je kunt een bedrijf juridisch en anderszins niet zomaar verhuizen van de ene Free Zone naar de andere. Free Zones beconcurreren elkaar echt en werken dat dus tegen. Vandaar dat ik hamer op een goede eerste keuze voor de Free Zone. Dat is met name belangrijk als je investeringen gaat plegen. Als je louter werkt met je lap-top of met een team van lap-toppers die eigenlijk overal kunnen werken, dàn kun je een bedrijf relatief makkelijk opheffen (kost ruwweg €2.000) en hetzelfde bedrijf starten in een andere Free Zone. Anders niet. Tel daar nog bij op dat als je naar een andere Free Zone verhuist je visum dus ook opgeheven moet worden en opnieuw moet worden aangevraagd (namelijk op naam van het nieuwe bedrijf) en je begrijpt dat het echt belangrijk is om die keuze in een keer goed te maken.

© Hilda van der Tuin, 2019